Zooltherapie

Merken we na een biomechanisch onderzoek dat er een afwijkend gang- of looppatroon is dan kunnen podologische zolen (eventueel in combinatie met andere behandelingen) een oplossing bieden.

Aan het maken van een podologische zool gaat steeds een volledige maatafname vooraf. Doel? Het onderste spronggewricht of subtalaire gewricht (STG) bepalen in een onbelaste, belaste en dynamische situatie. Met deze gegevens kunnen we een verstoorde voetfunctie en/of hoger gelegen gewrichten en structuren beïnvloeden om zo problemen op te lossen of preventief uit te sluiten.

Vroeger namen podologen de afdruk met behulp van een blauwdruk of gipsafdruk. Nu is dit verleden tijd: PODKIN neemt de afdruk met een 3D-scan. Deze digitale techniek neemt alle details op via (on)belaste en dynamische hoekmetingen van de voet en het bewegingsapparaat. Daarna wordt de 3D-scan op de computer geüpload. Op basis van de gegevens van het onderzoek, voegen we gewenste correcties toe in het hoogtechnologische tekenprogramma (BORGinsole®). Deze zolen bestaan uit Ethyl Vinyl Acetaat. EVA is zeer licht in gewicht, sterk én duurzaam.

Waarom kiezen voor BORGinsole®-zolen?

  • Slechts één paar voor alle activiteiten
  • Volledig gebaseerd op dynamica
  • Hygiënisch, mag zelfs in de wasmachine
  • Een tweede paar wordt geleverd aan gereduceerde prijs
  • Gepersonaliseerd met uw naam en BorgInsole®-logo